Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2019

teAmoRose
3121 9e49 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasucznik sucznik
teAmoRose
0729 2f91
Reposted fromenn0 enn0 viasucznik sucznik

September 15 2019

teAmoRose
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viaAnjax333 Anjax333
teAmoRose
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz
teAmoRose
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaAnjax333 Anjax333
teAmoRose
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viaAnjax333 Anjax333

May 26 2014

teAmoRose
8293 e857
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
8653 016a
Reposted fromemmalead emmalead

May 22 2014

teAmoRose
6282 3666
Reposted fromwordshurt wordshurt viaaneth aneth
teAmoRose
teAmoRose
8190 9c27 500
Reposted fromkjuik kjuik viaaynis aynis
teAmoRose

May 09 2014

teAmoRose
Reposted frommefir mefir viapannozuzanno pannozuzanno
teAmoRose
teAmoRose
5443 d4fd
Reposted fromarwen arwen viamdjg mdjg
teAmoRose
4845 bf07

March 05 2014

teAmoRose

February 28 2014

teAmoRose
1365 8d36
Reposted fromhellocoldworld hellocoldworld
teAmoRose
1506 2dff
Reposted fromimdepressed imdepressed
teAmoRose
1645 a5c9
Reposted fromkubuszmens kubuszmens
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl